Vyhledávání


Distribuované výpočty BOINC

03.12.2016 10:32

 

Distribuované výpočty BOINC

BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing je infrastruktura, která umožňuje provozovat projekty jako je nejznámější SETI@Home.

BOINC je navržen jako otevřená struktura pro každého, kdo by se rád zapojil do projektu distribuovaného počítání.
BOINC sestává ze serveru a klientů, kteří spolu komunikují při distribuci pracovních jednotek. Klient pak jednotku zpracuje a vrátí ji serveru, aby si posléze vyžádal další.

Klient BOINC je malá aplikace skládájící se z uživatelského rozhraní (BOINC Managera), jádra (BOINC core) a samotných aplikací jednotlivých projektů.
Jakýkoliv počítač připojený k BOINCu může zpracovávat data pro libovolný počet projektů v různých odvětvích výzkumu. 

Klient systému BOINC se nemůže z bezpečnostních důvodů sám updatovat, ale samotné vědecké aplikace jsou automaticky stahovány, jakmile se počítač přidá k některému z projektů.
Toto umožňuje jednoduše vydat a distribuovat nové verze vědeckých aplikací bez zprostředkování uživatelem a prodlení.

Podrobněji se o tom, co je Boinc můžete dočíst zde.

Ohodnocení uživatele BOINCu


Z různých statistických důvodů BOINC zahrnuje také systém ohodnocení uživatelů. Tento systém také zabraňuje podvádění, a tím znehodnocení vědeckých výpočtů. 
Pro ohodnocování uživatelů se používá jednotka cobblestone pojmenovaném po Jeffu Cobbovi z projektu SETI@Home.

Projekty využívající BOINC uvolňují své statistiky ve formátu XML, takže kdokoli je může po svém zpracovat. Vznikly tak už mnohé statistické webové stránky třetích stran, které porovnávají výkon jednotlivých uživatelů, týmů, do kterých se uživatelé mohou sdružovat, jednotlivých typů počítačů, operačních systémů a také zemí.
Uživatelé tak mohou mezi sebou svým způsobem závodit, což při garanci zachovaní hodnověrnosti výsledků přináší zvýšení výkonu celé sítě.

Aktuální statistku týmu Czech National Team a jednotlivých členů týmu najdete zde.